Compliance

Společnost AUTO MYSLIVEC s.r.o. si zakládá na své profesionalitě jak směrem ke svým obchodním partnerům, zaměstnancům, tak i šetrnosti k životnímu prostředí.

Součástí naší filozofie je i udržování zásad tzv. compliance.
Tyto zásady stanoví základy pro fungování naší společnosti a vztahu k firemní politice, rozvoji obchodních příležitostí i podpoře udržitelného přístupu k životnímu prostředí.

 

V naší společnosti se soustředíme na následující povinnosti:

 • Protikorupční jednání
 • Zásady zabraňující praní špinavých peněz
 • Ochrana osobních údajů
 • Dodržování soutěžního práva
 • Požadavky na ochranu lidských práv
 • Formalizace komunikace se státní správou a kontaktu s veřejnými činiteli
 • Ochrana životního prostředí
 • Prevence vzniku škod v oblasti životního prostředí
 • Podnikové systémy zaměřené na nízkou spotřebu zdrojů a nízkou emisi skleníkových plynů
 • Odpovídající zacházení s odpady a jejich recyklací
 • Dodržování práv zaměstnanců vč. svobody sdružování, vyloučení diskriminace, zákaz nucené a dětské práce
 • Zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci vč. zaškolení všech zaměstnanců
 • Dodržení pracovní doby vč. odměňování a benefitů nastavených v interních směrnicích společnosti a dle zákonů ČR

 

V případě porušení výše uvedených zásad má naše společnost nastaven systém možnosti anonymního oznámení takovéhoto podezření, a to na adresu compliance@autopodborany.cz.

V případě žádosti o osobní setkání nás lze kontaktovat na adrese compliance@autopodborany.cz a domluvit si schůzku s našimi certifikovanými pracovníky zaškolenými na tuto problematiku.

Váš podnět můžete zaslat i písemnou formou, a to na adresu Josef Kopecký, AUTO MYSLIVEC s.r.o., Hlubanská 741, 441 01 Podbořany

Pokud máte nějaká doporučení na zlepšení našich služeb či máte pochybnosti o oznamovací povinnosti, kontaktujte nás na compliance@autopodborany.cz

 

Děkujeme Vám, že nám pomáháte zlepšovat naše služby.

Vedení společnosti AUTO MYSLIVEC s.r.o.