Pojištění

Společnost Auto Myslivec, s.r.o. nabízí svým zákazníkům sjednání pojistných smluv v mnoha oblastech, které souvisí s vlastnictvím a provozováním vozidla. Mezi ně patří zákonné pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění, pojištění pořizovací ceny vozidla (GAP), pojištění prodloužené záruky, pojištění čelního skla a širokou škálu dalších doplňkových pojištění. S přihlédnutím poskytovat co nejlepší služby, zastupujeme tři největší a nejstabilnější pojišťovny na trhu.

Allianz pojišťovna, a.s., působí v České republice již od roku 1993. Patří mezi tři největší pojišťovny na trhu. Nabízí úplný sortiment pojistných produktů od životního a cestovního pojištění, přes autopojištění, průmyslové pojištění, až po pojištění privátního majetku.

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je druhou největší pojišťovnou na tuzemském trhu. Byla založena v roce 1991 jako první komerční pojišťovna na území bývalého Československa. Je univerzální pojišťovnou, která nabízí plný sortiment služeb a všechny standardní druhy pojištění jak pro občany, tak pro klienty z řad firem od drobných podnikatelů až po velké korporace. Kooperativa je součástí koncernu Vienna Insurance Group (VIG).

Česká pojišťovna je univerzální pojišťovnou s více než 180letou bohatou tradicí poskytování životního i neživotního pojištění. Po znovuzavedení konkurenčního prostředí v roce 1991 zůstává největší pojišťovnou na českém pojistném trhu.

Nabízené produkty:

Havarijní pojištění chrání Vaše vozidlo nejen v případě nehody, ale i v případě odcizení, poškození nebo zničení vozidla v důsledku živelné události či vandalismu.

Povinné ručení (pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Vás chrání, když vozidlem způsobíte škodu na zdraví nebo na majetku. Zabezpečí Vás před neočekávanými výdaji spojenými s finančními nároky poškozeného.

Pojištění GAP představuje možnost, jak můžete Vaše nové vozidlo pojistit proti ztrátě jeho hodnoty, která klesá s každým ujetým kilometrem. V případě jeho odcizení nebo zničení získáte s pojištěním GAP dostatek prostředků na pořízení nového vozidla. S pojištěním GAP získáte úhradu rozdílu mezi novou a tržní cenou i úhradu spoluúčasti z havarijního pojištění.

Předmětem pojištění prodloužené záruky je odpovědnost pojištěného za vady prodaných nových movitých věcí, které vzniknou po uplynutí záruční doby stanovené zákonem, resp. výrobcem, což je v tomto případě 12 nebo 24 měsíců. Pojištění se sjednává na dobu 12 resp. 24 měsíců. Počátek pojištění je odložen do uplynutí záruční doby dané zákonem, resp. výrobcem.

Kontakt

Tel.: +420 415 214 109
Email: pojisteni@autopodborany.cz

Nechte nám své telefonní číslo, zavoláme zpět